Bevar bolle-å'et i danske stednavne!

I løbet af det sidste par årtier har der spredt sig et fjollet ønske blandt mange af landets lokalpolitikere om at få lov til at stave lokale stednavne med Aa/aa i stedet for med Å/å. Jeg finder dette tåbeligt.

Når vi nu med succes har indført tegnet å i dansk for den åbne o-lyd som førhen udtaltes som en lang a-lyd, og når denne reform endda også var slået igennem for stednavne (alt brevpapir, alle vejskilte etc. var gået over til bolle-å i stednavne omkring 1970), hvorfor ønsker nogen så at vende tilbage til et ulogisk og upædagogisk system? Uanset omkostningerne (der også er økonomiske).

Man hører af og til det argument at udlændinge ikke kender det danske å, og at det derfor er bedre at bruge aa. Det er da et dårligt argument. Skulle vi danskere også begynde at stave Ærøskøbing som Aeroeskoebing eller Læsø som Laesoe blot fordi visse udlændinge bruger et andet alfabet end det danske? Selvfølgelig kan vi vise hensyn til udlændinge når vi fx skriver på engelsk, men på danske skilte og i dansksprogede dokumenter bør vi da bruge bolle-å'et.

Véd du hvilke byer der skriver sig med aa?

Det er svært at finde rundt i de mange danske stednavne med aa. Herunder kan du prøve om du kan gætte hvordan man staver til forskellige danske bynavne. Der er alene tale om bynavne med egne postnumre. Hvis man skulle medtage andre bynavne og navne på fx vandløb (Hårby Å er blevet til Haarby Aa!) og øer, ville listen være meget længere! Ved navne med to å-lyde gives ikke alle mulighederne (navnet Aabenrå har været ønsket!).

2630 Tåstrup Begge dele 2630 Taastrup
2760 Måløv Begge dele 2760 Maaløv
2990 Nivå Begge dele 2990 Nivaa
3140 Ålsgårde Begge dele 3140 Aalsgaarde
3490 Kvistgård Begge dele 3490 Kvistgaard
3720 Åkirkeby Begge dele 3720 Aakirkeby
4060 Kirke Såby Begge dele 4060 Kirke Saaby
4540 Fårevejle Begge dele 4540 Faarevejle
4652 Hårlev Begge dele 4652 Haarlev
5560 Årup Begge dele 5560 Aarup
5580 Nørre Åby Begge dele 5580 Nørre Aaby
5600 Fåborg Begge dele 5600 Faaborg
5683 Hårby Begge dele 5683 Haarby
5792 Årslev Begge dele 5792 Aarslev
5881 Skårup Fyn Begge dele 5881 Skaarup Fyn
6200 Åbenrå Begge dele 6200 Aabenraa
6300 Gråsten Begge dele 6300 Graasten
6340 Kruså Begge dele 6340 Krusaa
6818 Årre Begge dele 6818 Aarre
6857 Blåvand Begge dele 6857 Blaavand
8000 Århus C Begge dele 8000 Aarhus C
8230 Åbyhøj Begge dele 8230 Aabyhøj
8250 Egå Begge dele 8250 Egaa
8320 Mårslet Begge dele 8320 Maarslet
8500 Grenå Begge dele 8500 Grenaa
8550 Ryomgård Begge dele 8550 Ryomgaard
8670 Låsby Begge dele 8670 Laasby
8721 Daugård Begge dele 8721 Daugaard
8732 Hovedgård Begge dele 8732 Hovedgaard
8870 Langå Begge dele 8870 Langaa
8882 Fårvang Begge dele 8882 Faarvang
8961 Allingåbro Begge dele 8961 Allingaabro
8990 Fårup Begge dele 8990 Faarup
9000 Ålborg Begge dele 9000 Aalborg
9340 Aså Begge dele 9340 Asaa
9440 Åbybro Begge dele 9440 Aabybro
9600 Års Begge dele 9600 Aars
9620 Ålestrup Begge dele 9620 Aalestrup
9750 Øster Vrå Begge dele 9750 Øster Vraa
9760 Vrå Begge dele 9760 Vraa
9830 Tårs Begge dele 9830 Taars
9982 Ålbæk Begge dele 9982 Aalbæk
Pyh, jeg håber du klarede dem alle sammen! Tag evt. et kig på løsningen.

Links


/JeppeSN